איך להתחיל לסחור בבורסה

להכיר את מכשירי ההשקעה הקיימים
הגדרת מטרות
הכרת אסטרטגיות ההשקעה ובחירת אסטרטגיה המתאימה
בורסה לניירות ערך ממלאת תפקיד חשוב בצמיחה ובהתפתחות המשק הישראלי ומשמשת מקום מפגש של החברות הישראליות הפועלות במשק לבין הציבור. הבורסה מובילה את שוק ההון הישראלי ותורמת לכלכלה ולחברה, באמצעות תשתיות מתקדמות למסחר וסליקה, תוך שמירה על מצוינות. הבורסה לניירות ערך היא זירת מסחר, בה נסחרים סוגים שונים של ניירות ערך – מניות, איגרות חוב, קרנות סל, אופציות ועוד. בבורסה, ניירות הערך "מחליפים ידיים" בין קונים ומוכרים המסכימים ביניהם, בדיוק כמו בכל שוק אחר, על המחיר והכמות בכל עסקה.
 

מה הם שלושת הצעדים להשקעה בשוק ההון?

1. להכיר את מכשירי ההשקעה הקיימים

מניות – מניה מבטאת בעלות על חלק מחברה. כשקונים מניות, מקבלים בעצם פיסה מ"עוגת" החברה שהנפיקה אותן, וכן מעמד של שותפים בחברה. מי שמחזיק ברוב מניות החברה, מכונה גם בעל השליטה בחברה. הכסף שקיבלה החברה ממכירת המניות מיועד למימון הפעילות שלה: למשל, פיתוח מוצר חדש, רכישת ציוד נוסף, הקמת מפעל או גיוס עובדים. מחירי המניות מושפעים מגורמים נוספים כגון המצב הביטחוני והכלכלי במשק, תחרות בשוק בו היא פועלת, תוצאות החברה ביחס לציפיות המשקיעים ומידת הסחירות של המניה.

איגרות חוב (אג"ח) – איגרת חוב היא סוג של הלוואה או שטר חוב. החברה המנפיקה לווה מקוני שטר החוב כסף (קרן ההלוואה), ומתחייבת להחזירו בתוספת ריבית והצמדה. החזרי הקרן והריבית מתבצעים במועדים ובתנאים הנקבעים מראש בתשקיף. זאת, בדומה להלוואה שנוטלים מבנק. בבורסה בתל-אביב נסחרות: איגרות חוב ממשלתיות שהונפקו על ידי מדינת ישראל ואיגרות חוב קונצרניות שהונפקו ע"י חברות.

קרנות נאמנות – קרן נאמנות (Mutual Fund) היא מכשיר פיננסי המאפשר השקעה משותפת בניירות ערך באמצעות תיק השקעות המנוהל במשותף עבור כל המשקיעים בקרן, בידי חברה לניהול קרנות ("מנהל קרן"). קרן הנאמנות עצמה איננה נסחרת בבורסה. באחריות מנהל הקרן לדווח למשקיע באופן שוטף אודות ביצועי קרן הנאמנות. ההצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן .המחזיק ביחידות אלו זכאי לשותפות ברווחים בהתאם לגודל אחזקתו. השקעת הקרן בניירות הערך מתבצעת על פי תשקיף והסכם נאמנות של הקרן. תיק ההשקעות של הקרן מנוהל על ידי מנהלים מקצועיים, שגובים שכר ניהול ונאמנות. 

קרנות סל – קרן סל (Exchange Traded Fund – ETF) היא מכשיר פיננסי שנועד לעקוב באופן פסיבי אחר מדדים של מניות, אג"ח וסחורות. הקרן משקיעה את הכספים על פי הצמדה למדד פיננסי כלשהו, קבוע מראש, ללא שיקול דעת של הנהלת הקרן. הקרן אינה מבטיחה תשואה הצמודה למדד, והתשואה למשקיע יכולה להיות גבוהה או נמוכה יותר מהמדד הנבחר, זאת בשל פעילות מסחר של הקרן, וסטיות (קטנות לרוב) של הרכב נכסי הקרן. למעשה, קרן סל מחויבת לעשות את מיטב מאמציה (best effort) במעקב אחר המדד, ומשום כך קרן הסל אמורה להניב תשואה דומה, אך לא זהה לתשואת המדד אחריו היא עוקבת.

2. הגדרת מטרות להשקעה בבורסה

אחרי שהבנו באיזה ממכשירי ההשקעה אנחנו רוצים להשקיע צריך לקבוע מטרות כגון טווח ההשקעה (מתי תזדקק לכסף?) סכום להשקעה רמת הסיכון הרצויה וכמובן רמת הנזילות (תוך כמה זמן יידרש למימוש ההשקעה. על סמך המטרות נתכנן את תיק ההשקעות ונחלק אותו למספר אפיקים.

3. הכרת אסטרטגיות ההשקעה ובחירת אסטרטגיה המתאימה

 ישנן אסטרטגיות השקעה רבות ושונות המאופיינות בסיכויי תשואה וסיכון שונים ובטווחי השקעה שונים. למשל, השקעות לטווח ארוך כגון השקעות ערך המבוססות על ניתוח פעילות החברה ורכישתה במחיר הנמוך מהשווי הריאלי שלה, או אסטרטגיות ניתוח טכני הבנויות לרוב על מגמות בשוק לטווח קצר יותר. הכרת האסטרטגיות תאפשר בחירה נכונה ומתאימה לכם ולמטרותיכם. 

מהי בורסה ומהם מטרותיה

מטרת הבורסה לאפשר לחברות לגייס כספים הדרושים לפיתוח ולצמיחה. לאפשר לציבור להשקיע במניות ובני"ע אחרים ולסחור בהן. לאפשר לממשלה להפריט את החברות הממשלתיות ולמשוך משקיעים מחוץ לארץ. להגביר השקיפות של המגזר העסקי.

מדוע משקיעים בבורסה?

משקיעים רבים מעוניינים לקנות מניות, מאחר והם מצפים ליהנות מעליית שווי של המניה ובעתיד למכור ברווח.

מי משקיע בבורסה
התפלגות מחזיקי המניות בחברות הבורסאיות, 2020

תהליך ההשקעה בבורסה

על מנת להשקיע בבורסה יש צורך בפניה לחבר בורסה חברי הבורסה הם בנקים ובתי השקעות המכונים ברוקרים. המסחר מתבצע בין חברי הבורסה השונים, הם מעבירים פקודת מכירה וקנייה למחשב הבורסה לניירות ערך עבור לקוחותיהם. על מנת לסחור בניירות ערך יש לפתוח חשבון ני"ע אצל אחד מחברי הבורסה, הדרך הקלה ביותר היא פניה לבנק בו מתנהל חשבונך ולאחר מספר חתימות תוכל להשקיע בבורסה באמצעות כניסה לחשבונך.

יועץ השקעות

יועץ השקעות הוא אדם העוסק במתן ייעוץ בנוגע לכדאיות ההשקעה (קנייה ומכירה) בניירות ערך ובנכסים פיננסיים. בדרך כלל ניתן להשקיע בבורסה דרך יועץ השקעות עם סכום נזיל של מעל 100,000 ש"ח, כדאי לבדוק זאת בפניה ליועץ ההשקעות.

שלבי המסחר

טרום פתיחה, 09:25

בשלב זה מוזרמות למחשב המסחר בבורסה פקודות לקנייה ולמכירה של ניירות ערך, אולם לא מתבצעות עסקאות. שלב זה מתחיל את יום המסחר באופן הדרגתי כך שהמשקיעים יוכלו להתעדכן במידע שהצטבר מסוף יום המסחר הקודם לפני שהם מחליטים אילו פקודות להגיש.

 שלב מסחר הפתיחה, 09:56 – 09:55

בשלב מסחר הפתיחה מתבצע, בכל נייר ערך בנפרד, מסחר רב צדדי, ובסופו נקבע לכל נייר מחיר ׁ(שער הפתיחה). המחיר נקבע לפי שיווי משקל בין פקודות הקנייה (ביקוש) לבין פקודות המכירה (היצע). על פי שער הפתיחה מבוצעות עסקאות הנובעות מפקודות שהוגשו בשלב טרום הפתיחה. שלב מסחר זה אורך שניות ספורות.ׁ

שלב המסחר הרציף, יום א': 15:39 – 09:56 ב'-ה': 17:14 –09:56 

בשלב זה מתקיים מסחר דו-צדדי, רציף וסימולטני בכל ניירות הערך. כל עסקה מתבצעת בשער שנקבע בהפגשת פקודת קנייה ופקודת מכירה.

שלב טרום הנעילה, יום א': 15:40 – 15:39 ב'-ה': 17:15 – 17:14

בדומה לשלב טרום הפתיחה – בשלב זה מוזרמות למחשב המסחר בבורסה פקודות לקנייה ולמכירה של ניירות ערך, אולם לא מתבצעות עסקאות. פקודות אלו מצטרפות לפקודות שהוגשו בשלבי מסחר קודמים אולם טרם בוצעו. שלב מסחר זה אורך בין 9 ל-11 דקות.

שלב מסחר הנעילה, יום א': 15:50 – 15:49 ב'-ה': 17:25 – 17:24 

בשלב מסחר הנעילה מתבצע, בכל נייר ערך בנפרד, מסחר רב צדדי, ובו נקבע לכל נייר מחיר )שער מסחר הנעילה(. במסחר הנעילה מבוצעות עסקאות בשער הנעילה הנובעות מפקודות שהיו בספר הפקודות בשלב טרום נעילה. בסיום התהליך נקבע לכל נייר ערך שער נעילה. לשער הנעילה חשיבות רבה, משום שהוא השער הקובע לחישוב התשואות ושווי התיקים של המשקיעים.